actualitat

Brexit: PRÒXIMES PASSES

Ja s’han iniciat les negociacions però Boris Johnson ha indicat que si ho considera necessari abandonarà les negociacions al juny de 2020. Llavors les relacions Comercials passarien a estar regides per les normes de l’OMC.
En relació al tema de tarifes duaneres, la UNCTAD (Conferència de Nacions Unides sobre comerç i desenvolupament) ha publicat un paper sobre Brexit beyond tariffs en el qual analitza l’impacte econòmic de la futura relació.
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ser-rp-2020d1_en.pdf

Dilluns 2 de març van començar les negociacions entre el Regne Unit i la UE. Aquí pots consultar l’Agenda de la primera ronda de negociacions:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/agenda-uk-eu-first-round-02-05-march-2020.pdf

El Regne Unit ha de resoldre la qüestió de la ratificació de l’Acord de Retirada, que ara com ara quedarà en suspens pel fet que la Cambra dels Comuns va aprovar el 29 d’octubre de 2019 el Projecte de Llei que permet la bestreta de les eleccions generals per al 12 de desembre de 2019. El text també haurà de ser aprovat en la Cambra dels Lords.

Si el Projecte de Llei és aprovat en la Cambra dels Lords, el Parlament quedarà dissolt per a donar compliment amb els terminis legals que regeixen la convocatòria dels comicis al Regne Unit.

Brexit: Sis comunicacions de la Comissió Europea que estableixen les bases

La  primera, de juliol de 2018, relativa a les labors de preparació davant qualsevol escenari.

La  segona  s, de novembre de 2018, centrada ja en la planificació de contingència, que va venir a establir els principis generals i els àmbits sobre els quals es projectarien les mesures de contingència de la Unió Europea.

La tercera , de desembre de 2018, va concretar l’aplicació del pla de contingència de la Comissió, enumerant els actes jurídics que es pretén adoptar a nivell europeu i indicant el calendari previst per a la seva adopció.

La quarta, d’abril de 2019, amb un enfocament coordinat sobre les mesures per a abordar l’impacte de retirada del Regne Unit de la Unió sense acord.

La cinquena, de juny de 2019, sobre l’estat de les mesures de preparació i contingència enfront de la retirada del Regne Unit de la UE.

La sisena, de setembre de 2019, centrada en els últims preparatius per a la retirada del Regne Unit de la UE l’1 de novembre de 2019 i entre els quals es troben la prolongació de les mesures de contingència ja aprovades fins a l’any 2020.

Brexit: ACORD sobre la retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica

El 29 d’octubre de 2019 es va adoptar la Decisió del Consell Europeu d’acord amb el Regne Unit, en virtut de la qual, s’estableix el dia 31 de gener de 2020 com a data límit per a una retirada acordada del Regne Unit de la Unió Europea. Aquest acord garantirà que el Regne Unit compleixi les obligacions financeres adquirides com membre de la UE i permet assegurar els drets dels ciutadans residents a la UE i al Regne Unit. L’acord  preveu també un període transitori fins al 31 de desembre de 2020.

Els aspectes més rellevants de l’acord estan relacionats amb els drets de la ciutadania, les disposicions sobre la separació, el període transitori, l’acord financer i el protocol sobre la República d’Irlanda i Irlanda del Nord.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=ES