antecedents

Les Negociacions

Primera fase


D’acord amb les orientacions aprovades pel Consell el 29 d’abril de 2017, la primera fase va estar centrada en els drets dels ciutadans, l’arranjament financer, la frontera amb Irlanda del Nord i altres qüestions relatives a la separació.

Segona fase


15 de desembre de 2017. El Consell Europeu va confirmar que s’havia produït un progrés suficient en la primera fase i va fixar les orientacions per a la segona fase de les negociacions.


29 de gener de 2018. El Consell Europeu va aprovar les directrius de negociació per a la segona fase, concretant la posició dels UE27 sobre el període transitori.


14 de novembre de 2018. La Comissió Europea va recomanar al Consell Europeu concloure que s’havia produït un progrés decisiu en les negociacions sobre l’Acord de Retirada de Regne Unit i permetre la fi de les negociacions per a iniciar els següents passos de procés. Els negociadors també van arribar a un acord sobre l’esquema de la declaració política sobre la Relació Futura.


25 de novembre de 2018. El Consell Europeu (article 50) va confirmar el text negociat sobre l’Acord de Retirada i va adoptar la Declaració Política sobre la Relació Futura, al costat d’altres declaracions annexes per a l’Acta.


Tant el 15 de gener, com el 12 i el 29 de març de 2019, el Parlament britànic va votar en contra de l’Acord de Retirada. Des de llavors, el Govern britànic explora alternatives per a evitar una retirada sense acord.


En el Consell Europeu de data 21 de març de 2019, es va aprovar una pròrroga fins al 22 de maig de 2019, a condició que la Cambra dels Comuns aprovés l’Acord de Retirada la setmana següent a la de la celebració del citat Consell. Per al cas en el qual la Cambra dels Comuns no aprovés l’Acord de Retirada en aquesta setmana, el Consell Europeu va aprovar una pròrroga fins al 12 d’abril de 2019.


No obstant això, després de la votació en contra de l’Acord de Retirada realitzada pel Parlament britànic el passat 29 de març de 2019, s’ha celebrat un Consell Europeu Extraordinari en data 10 d’abril de 2019, en el qual s’ha acordat una pròrroga de l’art. 50 del TUE fins al 31 d’octubre de 2019. Si l’acord fos ratificat abans d’aquesta data, la retirada es produiria el primer dia del mes següent.


En el Consell Europeu del 21 de juny de 2019, que va abordar la qüestió del Brexit, es va acordar treballar amb el nou primer ministre del Regne Unit per a evitar un Brexit desordenat.
Fruit de les negociacions entre els negociadors de la Unió Europea i del Regne Unit durant els mesos de setembre i octubre de 2019, es va aconseguir un acord sobre un text revisat del Protocol sobre Irlanda/Irlanda del Nord inclòs en l’Acord de Retirada i sobre les necessàries adaptacions tècniques dels articles 184 i 185 del citat Acord, així com sobre un text revisat de la Declaració Política.


El 17 d’octubre de 2019, el Consell Europeu va confirmar l’Acord de retirada modificat i va aprovar el text revisat de la Declaració Política.


El 19 d’octubre de 2019, Regne Unit va presentar una sol·licitud de pròrroga del termini previst en l’article 50 apartat 3 del TUE fins al 31 de gener de 2020.La Unió Europea i el Regne Unit no han finalitzat encara els seus procediments interns necessaris per a la ratificació de l’Acord de Retirada.

El 29 d’octubre de 2019, el Consell Europeu ha acordat una nova pròrroga del termini previst en l’article 50, apartat 3, del TUE, fins al 31 de gener de 2020, amb vista al fet que concloguin tots els passos necessaris per a la ratificació de l’Acord de Retirada.


El Regne Unit pot retirar-se abans, l’1 de desembre de 2019 o l’1 de gener de 2020, en cas que totes dues parts ratifiquin l’Acord.

© 2020 Brexit a les Illes Balears