futura asociació entre la ue i el regne unit

La Futura societat.

El Regne Unit va abandonar la Unió Europea el 31 de gener de 2020, després de 47 anys de filiació a la UE. De conformitat amb el Acord de Retirada , ara és oficialment un tercer país de la UE i, per tant, ja no participa en la presa de decisions de la UE.

No obstant això, la UE i el Regne Unit han acordat conjuntament un període de transició, que durarà fins al 31 de desembre de 2020. Fins llavors, serà el mateix per als ciutadans, consumidors, empreses, inversors, estudiants i investigadors a la UE i el Regne Unit. La legislació de la UE encara s’aplica al Regne Unit fins al final del període de transició.

La UE i el Regne Unit utilitzaran aquests mesos per a negociar una asociació ambiciosa i justa per al futur.

Més informació